Přečtěte si pozorně celou informaciToxicita ozonu. Nebezpečí !

Důležitá upozornění a varování:

Nezávisle na expozičních limitech existuje riziko vyvolání zánětu dýchacích cest. Bylo prokázáno, že ozon pomáhá vyvolat záchvaty astmatu. Osoby, u kterých se dříve vyskytovaly astmatické záchvaty, by neměly vstupovat do nedávno ozonizovaných místností do doby, kdy budou všechny zbytky ozonu úplně rozptýleny a místnost bude důkladně vyvětrána čerstvým vzduchem.

Ozon má typický ostrý pach a díky němu jej lze snadno detekovat také v koncentracích mnohem nižších než 15 minutový expoziční limit.  Většina lidí dokáže ucítit pach ozonu o koncentraci asi 10x nižší než je 15 minutový expoziční limit. Velmi silný pach ozonu ve vzduchu obvykle znamená, že koncentrace ozonu přesahuje hladinu 15 minutového expozičního limitu.

Varování:

  • Nedovolte, aby osoba s poškozeným čichem obsluhovala tento generátor.
  • Před zapnutím zařízení nechte volný prostor kolem zařízení.
  • Nekontrolujte, zda generátor produkuje ozon přímým čicháním na výstupu generátoru.
  • Krátkodobá inhalace ozonu při vysoké koncentraci nebo dlouhodobá inhalace ozonu při nízkých koncentracích může mít za následek nepříznivé fyziologické účinky.
  • Nečichejte ozon přímo na výstupu zařízení.

https://www.ozonc.cz/wp-content/uploads/2020/08/Logo-Footer-e1597690353642.png

PRÁVNÍ INFORMACE

© 2020 – 2021 Ozonc.cz – Všechna práva vyhrazena
X
Vitejte na Ozonc.cz